Priser och avgifter elnät 2024

Låg och högspänningspriser 2024, belopp inklusive moms

Skriv tabellbeskrivning här

Huvudsäkring

Elnät
lägenhet 16 A

Elnät

16 A

Elnät
20 A

Elnät
25 A


Fast nätavgift, kr/år


1 262,50

3 000,00

5 500,00

6 875,00


Rörlig nätavgift öre/kWh

23,75

23,75

23,75

23,75



Låg och högspänningspriser 2024, belopp inklusive moms

Skriv tabellbeskrivning här

Huvudsäkring

Elnät
35 A

Elnät

50 A

Elnät
63 A



Fast nätavgift, kr/år


9 000,00

11 500,00

16 750,00



Rörlig nätavgift öre/kWh

23,75

23,75

23,75




I priset på elnät ingår

 • Drift- och underhållskostnad för nätet
 • Överföring av elenergin
 • Mätning och fakturering
 • Elsäkerhetsavgift - avgift till myndighet
 • Nätövervakningsavgift - avgift till myndighet
 • Elberedskapsavgift- avgift till myndighet

Myndighetsavgifterna är totalt 68,31 kr / år för lågspänningsleverans.

Energiskatten tillkommer utöver ovanstående priser och debiteras av Oxelö Energi. Energiskatten är en myndighetsavgift och beslutas av Riksdagen.


Effektariffer för låg- och högspänning, verksamheter

Effekttariff för låg- och högspänning, belopp inklusive moms

Skriv tabellbeskrivning här

Huvudsäkring >63 A

Lågspänning

Högspänning

Fast nätavgift, kr/år


7 250,00

16 250,00

Månadseffektavgift kr/kW/mån april till oktober

50,00

22,50

Högbelastningsavgift kr/kW/mån november till mars

87,50

75,00

Energiavgift, öre/kWh

16,88

13,75






Effekttariff tillämpas om du har en huvudsäkring på 80 A eller högre.

I nätavgiften ingår

 • Drift- och underhållskostnad för nätet
 • Överföring av elenergin
 • Mätning och fakturering
 • Elsäkerhetsavgift - avgift till myndighet
 • Nätövervakningsavgift - avgift till myndighet
 • Elberedskapsavgift- avgift till myndighet

Myndighetsavgifterna är totalt 68,31 kr / år för lågspänningsleverans och för högspänningsleverans
3 904 kr/ år.

Effektavgift (kr/kW,mån) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften är olika under året, du betalar en så kallad högbelastningsavgift för november till mars och en månadseffektavgift för april till oktober.

Energiskatten tillkommer utöver ovanstående priser och debiteras av Oxelö Energi. Energiskatten är en myndighetsavgift och beslutas av Riksdagen.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer