FNI, Fastighetsnära insamling

En ny lag har klubbats igenom i regeringen, den innebär att Sveriges kommuner tar över ansvaret för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från och med 1 januari 2024. I Oxelösund kommer detta hanteras av Oxelö Energi som en del av renhållningsuppdraget.

Cirka 30 procent av hushållens restavfall, det som hamnar i soppåsen, består av förpackningar som inte borde slängas där. Med fastighetsnära insamling ges möjligheten för hyresgästen att sortara ut pappers- plast-, metall- samt färgade och ofärgade glasförpackningar nära bostaden. Syftet med den nya lagen är att öka återvinningen av förpackningar men även att ta hand om förpackningarna på ett bra sätt ur miljösynpunkt.

Det här gäller för flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter som redan idag har FNI, Fastighetsnära insamling.

Befintlig fastighetsnära insamling (FNI) blir kommunalt ansvar från 1 januari 2024. Enligt den nya lagen flyttas ansvaret från producenterna till kommunen.I Oxelösund kommer detta hanteras av Oxelö Energi som den del av renhållningsuppdraget. Informationsbrev kring de nya regelerna, hur du som fastighetsägare gör för att byta kärl med mera har gått ut till de flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter som redan idag har FNI. Du kan läsa brevet här. Pdf, 134.5 kB.

Vill du som fastighetsägare ändra i ditt befintliga abonnemang så kommer du att kunna göra det här på Oxelö Energis webbplats.

Priser, storlek på kärl, tömningsfrekvens med mera kan du läsa om i Taxa renhållning 2024

Handboken för avfallsutrymmen innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö med mer Länk till annan webbplats.

Det här gäller för flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter som idag inte använder sig av FNI, Fastighetsnära insamling.

Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna tillhandahålla fastighetsnära insamling (FNI) även till de flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter som idag inte har FNI. Den nya lagen om fastighetsnära insamling omfattar även privata och kommunala fastighetsbolag. I Oxelösunds kommun beräknas den fastighetsnära insamlingen införas någon gång under 2026. Flerfamiljshus kommer att tilldelas separata kärl för varje fraktion, minst 8 fraktioner ska sorteras ut separat.

  • Matavfall (gröna påsen)
  • Restavfall
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Returpapper/tidningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas

Mer information kommer att skickas ut till berörda inför förändringen.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer