Vattenmätare- avläsning och placering

Som fastighetsägare är det viktigt att känna till var vattenmätaren sitter. Vattenmätaren sitter på inkommande vatten och är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren där vattenanslutningen kommer in. För att Oxelö Energi ska kunna komma åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service är det viktigt att mätaren är lättåtkomlig.

Bild på rätt placerad vattenmätare

Så här ska vattenmätaren vara placerad i mätarkonsolen

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i din fastighet.

Alla abonnenter debiteras mot en preliminär förbrukning, som räknas på föregående årsförbrukning. Du som fastighetsägare läser av mätarställningen och rapporterar den till oss minst en gång per år, men gärna oftare. Att betala fakturor för preliminär förbrukning är inte bra över en längre tid. Då kan nästa avläsning bli en kostsam överraskning.

Du kan registrera din mätarställning på Mina sidor Länk till annan webbplats. eller kontakta Kundcenter på telefon 0155-388 40 så hjälper vi dig. Genom att läsa av din mätarställning regelbundet vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning.

Blankett för årsavläsning skickas ut under hösten, enbart till de kunder som inte själva under året registrerat sin mätarställning via hemsidan eller via kontakt med kundcenter.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarplatsen uppfyller de krav som ställs. Vattenmätaren är Oxelö Energis egendom. Själva mätarkonsolen får du från Oxelö Energi utan kostnad. Allt övrigt, ventilen före och efter mätaren samt mätarkonsolen är ditt ansvar som fastighetsägare.

  • Fritt utrymme runt mätaren Vattenmäteren ska placeras så att den är åtkomlig för uppsättning, avläsning, nedtagning ohc service. Det ska vara enkelt att komma åt att byta mätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Ett utrymme på 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt från föremål.
  • Skyddad plats Mätarplatsen ska vara i ett utrymme där mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan. Tänk även på att utrymmet där vattenmätaren sitter måste vara uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador. Väggar och golv kring mätarplatsen bör tåla spill och läckage av vatten och det bör finnas en golvbrunn. Det är också bra att ha belysning vid mätarplatsen för att enkelt kunna läsa av och byta mätaren.
  • Mätarkonsol För att mätarplatsen ska vara godkänd ska mätaren vara fast monterad i en mätarkonsol för att enkelt kunna bytas utan att skada övrig VA-installation. Avstängningsventiler ska monteras direkt före och efter mätarkonsolen, fastighetsägaren ansvarar för montering av mätarkonsolen.
  • Ventil ska finnas i anslutning mot konsol både före och efter mätaren för att vattemätarbyte ska kunna utföras.

 

Det är fastighetsägarens ansvar att låta sätta upp och betala för monteringen av mätarkonsolen. Själva mätarkonsolen får du från Oxelö Energi utan kostnad. Oxelö Energi ansvarar för montering av själva vattenmätaren i mätarkonsolen. Har du en gammal fastighet där mätaren redan är monterad utan konsol ska du låta montera en i efterhand för att din mätarplats ska bli godkänd.

Det är driftteknikerna från Oxelö Energi som avgör om mätarplatsen är godkänd för mätarbyte. Om mätarplatsen underkänns kan det till exempel bero på att:

  • Mätarplatsen uppfyller inte ställda krav på utrymme, plats eller rätt mätarkonsol.
  • Jordklammer från elinstallation är monterad på kopplingshylsorna – vid byte finns stor risk att mätarteknikern kan få ström genom sig.
  • Ledningarna till och från mätaren är rostangripna – risk för läckage om ledningarna är rostangripna.
  • Ledningen vid mätaren är inte klamrad – ledningen måste vara klamrad annars finns en risk för att den går sönder när man tar bort mätaren ifrån ledningen.

Om din mätarplats blir inte blir godkänd får du information om vad som behöver åtgärdas. Som fastighetsägare behöver du då kontakta en VVS-firma och boka en tid för att få hjälp med att åtgärda det som är fel.

Inom två månader från den dagen då inte mätarplatsen blev godkänd så måste du kontakta oss och boka en ny tid för mätarbyte. Om du inte kontaktar oss inom två månader och bokar en ny tid för mätarbyte så kan vi enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) koppla bort din fastighet från det kommunala VA-nätet på grund av bristande underhåll.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för både åtgärd och kostnad. Kontakta oss när du bokat en tid med en VVS-firma för åtgärd så kan vi i många fall byta mätaren samtidigt som VVS-firman åtgärdar bristerna.

Vattenmätaren ska regelbundet kontrolleras för att säkerställa att rätt volym har registrerats. Det innebär att Oxelö Energi byter ut vattenmätarna vart 10:e år enligt SWEDAC föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vattenmätare enligt STAFS 2007:2 5§ 5 §

I Oxelösund finns cirka 2 800 stycken så kallade villamätare och Oxelö Energi byter ut cirka 300 hundra om året.

 

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer