Sommarvatten

Sommarvattennäten är påkopplade från vecka 15 till och med vecka 43 om väderlek och tjälen i marken tillåter det.

Väljer du att ha vatten på under ordinarie period, vecka 15 till vecka 43 betalar du ingen extra avgift.
Vill du ställa på sommarvatten innan vecka 15 eller om du vill ställa av sommarvatten efter vecka 43 betalar du en extra avgift enligt gällande VA-taxa på 847,20 kr. ( avgift enligt 2024 års prislista).

Fastighetsägaren faktureras enligt gällande prislista för sommarvatten.

Tänk på att det är du som fastighetsägare samt ledningsägare som ansvarar för eventuella skador på ledningar, vattenmätare med mera om sommarvatten kopplas på utanför ordinarie period.

  • Fastighetsägaren ska på sin del av sommarvattenservisen utanför huset montera en egen avstängningsventil och en avtappningsanordning. Om det finns en tappkran utanför huset kan den fungera som avstängningsventil. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att den är stängd och håller tätt.
  • Vid sommarvattenledningar som ägs gemensamt av flera fastighetsägare eller av en förening ska en avstängningsventil och en avtappningskran monteras på den gemensamma ledningen efter Oxelö Energis avstängningsventil, vid anvisad anslutningspunkt.
  • Fastighetsägare eller föreningar ansvarar för att den egna avstängningsventilen stängs respektive öppnas.
  • Oxelö Energi ansvarar inte för vattenskador eller andra skador som uppstår på grund av att fastighetsägares eller föreningens avstängningsventil inte är stängd.
  • Oxelö Energi ansvarar inte för eventuella skador på ledningar, vattenmätare med mera som öppnats under den period då sommarvattnet är avstängt.
  • Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då de utsätts för kyla. För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret är de viktigt att efter sommaren tömma ledningarna på vatten.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer