Om elnätet

Oxelö Energi ansvarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet i Oxelösund och ser till att elen kommer fram till kunderna.

Oxelö Energi har personal tillgänglig dygnet runt för att se till att elnätet fungerar.

Vi har i uppdrag av Oxelösunds kommun att ansvara för underhållet av kommunens gatljus. Vi ansvarar även för drift och underhåll av el i Kustbostäders och kommunens fastigheter I Oxelösund

Fakta om elnätet

 • 7 236 kunder
 • 64 GWh transporterad elenergi per år
 • 2st Mottagningsstationer
 • 95st transformatorstationer
 • 124 km 10kV-ledningar
 • 340 km 0,4kV-ledningar
 • Ledningsnätets totala längd 464km består av
 • 363 km kabel i mark
 • 70 km kabel i vatten
 • 20 km isolerad luftledning
 • 9 km oisolerad luftledning

Total investerings- och underhållskostnad på elnätet under 2021 var 11,2 miljoner kronor.

Avbrottsinformation

Avbrott orsakade i eget nät

SAIDI (minuter) 2020

SAIFI (antal) 2020

SAIDI (minuter)2021

SAIFI (antal) 2021

Oaviserade långa avbrott, >3 minuter och <12 timmar i uttagspunkter

9,076

0,095

23,019

0,393

Oaviserade långa avbrott, >12 timmar och <24 timmar i uttagspunkter

0,000

0,000

0,000

0,000

Oaviserade långa avbrott, >24 timmar i uttagspunkter

0,000

0,000

0,000

0,000

Planeradavbrott i uttagspunkter

6,286

0,055

3,477

0,157

Avbrottsinformation

Avbrott orsakade av överliggande nät

SAIDI (minuter) 2020

SAIFI (antal) 2020

SAIDI (minuter)2021

SAIFI (antal) 2021

Oaviserade långa avbrott, >3 minuter och <12 timmar i uttagspunkter

9,647

0,643

93,84

1,282

Oaviserade långa avbrott, >12 timmar och <24 timmar i uttagspunkter

0,000

0,000

0,000

0,000

Oaviserade långa avbrott, >24 timmar i uttagspunkter

0,000

0,000

0,000

0,000

Planeradavbrott i uttagspunkter

0,000

0,000

0,000

0,000

SAIDI System Average Interruption Duration Index används för elkraftsystem och är ett kundviktat tillförlitlighetsindex. Enheten är avbrottstid per kund och år. Redovisas vanligtvis i minuter eller timmar.

SAIFI, System Average Interruption Frequency Index. SAIFI används för elkraftsystem och är ett kundviktat tillförlitlighetsindex. Enheten är antal avbrott per kund och år.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer