Tekniska anvisningar för elinstallation

De elarbeten som görs på tomten eller i kundens anläggning, inklusive förläggning av kabelskyddsrör, ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.

Anslutning till elnätet

Innan elarbeten påbörjas ska en föranmälan göras av vald auktoriserad elinstallatör via föranmälan.nu och först när installationsmedgivande har medgivits får arbetet påbörjas.

Elinstallatören ansvarar för att arbetet på tomten såsom grävning och kabelskyddsrör förläggs enligt vår anvisning.

Elinstallatören ansvarar för att nödvändigt utrymme finns för servisledning och serviscentral och för att sätta upp byggnadsanordningar såsom ankarsskenor, kabelstegar, ledningskanaler, ledningsskydd samt, vid behov, göra håltagning och tätning för servisledningen enligt Svensk Standard.

Kabelskyddsrören för servisledning ska:

  • vara släta invändigt och gula utvändigt.
  • avslutas vid tomtgräns och 1 meter från huset där draggropar ska finnas.
  • tätas i båda ändarna efter förläggning så att inte vatten, sand, jord eller dylikt kan tränga in.
  • ha en fyllnadshöjd på minst 0,35 meter och max 1 meter.
  • innehålla dragtråd och säkerställas att det är dragbart.
  • minst vara 75 mm ytterdiameter, se tabell nedan för dimensioner


Kabelarea samt rör ytterdiameter

Kabelarea (mm²)

Rör ytterdiameter (mm)

10-50

75

95-150

110

185-240

160

Draggrop ska finnas invid huset, vid tomtgräns samt var 30:e meter och vid varje riktningsändring för att underlätta dragning.

För servisledningar som är 10-50mm² behövs draggropar på 1x1 meter och för servisledningar som är 95-240mm² behövs draggropar på 2x2 meter.

Serviskabel får inte vara förlagd i eller under byggnad, eller genom kryputrymme (torpargrund/kulvert). Detta gäller för kabel förlagd i både öppet förfarande och kabel förlagd i rör.

Vid anslutning av ställverk eller serviscentral ska kabeln anslutas underifrån. Inmatningsenheten behöver ha tillräckligt utrymme för att arbete med kabelanslutningen kan ske utan svårighet, enligt Svensk Standard.

Elinstallatören levererar och installerar anordningar för mätplats t.ex. mätartavla och mätarskåp. Vid utanpåliggande fasadmätarskåp ansvarar installatören för att det finns kabelskydd.

Fasadmätarskåp ska monteras vertikalt på stadigt och vibrationsfritt underlag. Det får till exempel inte monteras vid ytterdörrens låssida. Höjd ska vara minst 0,9 meter till skåpets undersida över färdig mark och max 2,2 meter till överkanten på skåpet. Vid Mätartavla inomhus i elrum eller nisch ska höjden från golv till överkant mätartavla vara mellan 1,8 – 2,2 meter.

Oxelö Energi tillhandahåller och installerar elmätaren med tillhörande kommunikationsutrustning.

Mätanordningar för kunder med mätarsäkring 80A och större ska vara utförd för strömtransformatormätning. Oxelö Energi tillhandahåller strömtransformatorer samt kortslutningsplint och elinstallatören installerar utrustningen. Strömtransformatorer ska placeras så att märkplåtar går att avläsa.

Ny mätplats förbereds alltid för anslutning av antennkabel eller annan kommunikationslösning, oberoende på om den är byggd för direkt- eller strömtransformatormätning. Det ska finnas tomrör på 16mm² som ska förläggas från fasad till mätplats för kommunikationsutrustningen. Tomrör ska innehålla dragtråd.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer