Bli kund hos oss - så här gör du

Finns fjärrvärme i ditt område är det oftast inget problem att ansluta ytterligare en fastighet.

Finns det inte fjärrvärme i ditt område - lämna gärna in en intresseanmälan i allafall- när tillräckligt många är intresserade gör vi en förstudie för att se om det går att ansluta området.

För att få besked om ditt bostadsområde är anslutet eller inte till fjärrvärmenätet så kan du antingen göra en intresseanmälan här, när vi mottagit den kontaktar vi dig. Du kan även kontakta Kundcenter på telefon eller mejl och lämna din intresseanmälan.

Om din fastighet kan anslutas till fjärrvärmenätet bokar vi ett hembesök hos dig där vi går igenom hur installationen ska göras. Installationen består i huvudsak av tre delar, grävning, inkoppling av fjärrvärmecentral och slutbesiktning.

Efter hembesöket skickar vi ut en offert och informationsmaterial till dig. Offerten är kostandsfri och giltig i 1 månad. Vill du gå vidare med installationen skriver du under offerten och skickar tillbaka den i bifogat svarskuvert.

Efter vi fått din underskrivna offert tar vi kontakt med dig och bestämmer datum för installationen. Vi kommer att gräva ett cirka 90 cm djupt dike på din tomt och göra hål i fastighetens vägg där fjärrvärmeledningen ska dras igenom. Hålet isoleras, tätas och täcks med en profilierad plåtlåda.

När grävarbetet är klart lägger vi ner fjärrvärmerören. Ledningen provtrycks innan den kopplas in på fjärrvärmenätet. Efter provtryckning och isolering av rören återställer vi marken. Vi fyller igen diket och avslutar med matjord och vi sår gräsfrön. Bevattning samt eventuella mindre sättningar i marken ansvarar du som fastighetsägare själv för.

Efter att rörläggningen är färdig är fjärrvärmenätet framdraget till din fastighet och det är dags att installera fjärrvärmecentralen och koppla in fjärrvärmen i fastigheten. Arbetet tar en arbetsdag och datum bokas efter att grävarbetet är färdigt. Dagen när fjärrvärmen kopplas in i din fastighet finns inget vatten eller värme i fastigheten.

Efter avslutad installation bokar vi in en tid för slutbesiktning. Vid slutbesiktningen noteras och åtgärdas eventuella anmärkningar och vi går igenom hur fjärrvärmen fungerar och hur den sköts på bästa sätt. Du kan även välja att ansluta dig till Oxelö Energis serviceavtal efter garantidens slut.

När fjärrvärmecentralen är inkopplad och slutbesiktad skickar vi ut fakturan för anslutningskostnaden till dig.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer