Översvämning

Att få översvämning i sin källare är obehagligt och innebär en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag uppväger aldrig de problem och skador du drabbas av.

Om du drabbas

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmande lokalerna. Se dock till att eventuell dräningeringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga möbler och värdeföremål.
  • Skaffa hjälp med länspumpning. Du kan få hjälp av Räddningstjänsten.
  • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag vid översvämningsskador.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Anmäl översvämningen till oss på Oxelö Energi telefon 0155-388 40.
  • För att underlätta utredningsarbetet så är det bra om du kommer ihåg , hur kom vattnet in?,hur högt har vattnet stått och vilka åtgärder vidtog du?

Källare med garage eller annan ingång?

Har du källare med garage eller annan ingång, tänk då på att se till att golvbrunnen är rengjord. Om inte dagvattensystemet kan leda bort allt vatten finns risk att vatten rinner in och vidare in i källaren

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer