Hållbarhetspris

Sedan 2019 delar Oxelö Energi ut ett hållbarhetspris på 5 000 kr. Priset instiftades för att belöna en person eller en verksamhet som ses som en god förebild och inspiratör i omställningen till ett hållbart samhälle.

Den nominerade ska vara en person, ett företag eller en förening som är god förebild och inspiratör i omställningen till ett hållbart samhälle. Endast boende eller verkande i Oxelösund kan nomineras.

Nomineringstiden är årligen mellan 25 augusti till 8 december. Du skickar din nominering till oxeloenergi@oxelosund.se

Tidigare pristagare

2023 delades inget pris ut på grund av att inga nomineringar lämnats in.

Pristagare 2022 Christine Aldis på ONE MORE TIME med motiveringen

"Christine har på ett konkret, målmedvetet och uthålligt sätt lyckats att driva ett företag med hållbarhet i fokus. Med affärsidén att utveckla människor genom arbetsträning och samtidigt minska avfallsberget, genom att återbruka och tillverka nytt av material som annars skulle gått till spillo, är ONE MORE TIME ett positivt exempel på hållbart tänkande ur både socialt och miljömässigt hänseende. Det enträgna och kreativa arbetet inspirerar i rätt riktning och visar på nytänkande i skapandet av ett hållbart samhälle. Detta gör Christine till en god förebild och en inspiration i Oxelösund med omnejd"

Pristagare 2021 Bostadsrättsföreningen Furan med motiveringen

"För att Bostadsrättsföreningen Furan på ett målmedvetet, konsekvent och uthålligt sätt har arbetat gemensamt med att minska sin miljöpåverkan och genomdrivit förbättringar med hållbarhet i fokus. Detta genom en rad insatser och installationer av ny teknik genom åren, för att stärka boendekvalitén och samtidigt sänka energiförbrukningen till ett minimum. Det enträgna arbetet inspirerar i rätt riktning och visar att alla har potential att vara med i skapandet av ett hållbart samhälle. Detta gör Bostadsrättföreningen Furan till en god förebild och ett gott föredöme för andra aktörer i Oxelösund"

Pristagare 2020 Magnus Andersson och Tempobutiken i Oxelösund med motiveringen

"Genom att ha satt upp ett högt mål att bli självförsörjande vad gäller el och genom att med 300 kvm solpaneler uppnå en koldioxidbesparing på 1,3 ton årligen, är Magnus en god förebild och ett gott föredöme för andra aktörer på marknaden.

Magnus visar att alla, även mindre aktörer har potential att påverka skiftet mot det förnybara energisamhället.

Dessutom är han tydligt med att initiativet ger positiv respons hos kunder. Det gör honom till en effektiv och god ambassadör för att få fler att följa hans fotspår."

Pristagare 2019 Berit och Kennet Karlsson med motiveringen

"Genom att ha en öppenhet till förändring, kraften att agera och modet att prova på nya lösningar är Berit och Kenneth Karlsson goda förebilder för en klimatsmart livsstil som möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. I sitt vardagliga agerande visar de tydligt hur individens egna beslut kan utgöra en stark positiv påverkan för en bättre värld"

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer