Loggan för Oxelösunds kommun

Vanliga frågor vatten

Oxelösunds dricksvatten är ett blandvatten och består av hälften sjövatten och hälften grundvatten.
Vattnet kommer från vattenreningsverket vid Högåsen som ägs av Nyköpings och Oxelösunds kommuner gemensamt genom NOVF, Nyköping-Oxelösund Vattenverks Förbund.
Vattenverket producerar cirka 15 000 m3 vatten per dygn. Oxelösund och Nyköping har gemensamt ledningsnät för vatten.

Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen. Det används också till industrier och att fylla badbassänger. De största vattenmängderna i hushållen går åt till:

• 60 liter för personlig hygien
• 30 liter för toalettspolning
• 15 liter för disk
• 15 liter för tvätt
• 10 liter för mat och dryck
• 10 liter för övrig användning

De kommunala vattenverken i Sverige producerar nästan 900 miljarder liter dricksvatten per år.

För att inte dosera för mycket vid tvätt är det bra att känna till vattnets hårdhet, som är ett
mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten. Om vattnet är mjukt eller hårt har betydelse vid dosering av tvättmedel. Vid mjukt vatten kan du använda mindre mängd tvättmedel. Läs på tvättmedelsförpackningen så att du inte överdoserar.

Skala för vattnets hårdhet (dH)

0-2 Mycket mjukt
2-5 Mjukt
5-10 Medelhårt
10-20 Hårt
>20 Mycket hårt

Dricksvattnet i Oxelösund ligger oftast kring 6,5 dH och 8,4 i dH

Vid ny- eller ombyggnation som avser anslutning till det allmänna avloppsnätet måste en serviseanmälan göras. För vår planering vill vi ha din serviseanmälan minst 2 månader innan önskad anslutning. Här kan du ladda ner blankett för serviseanmälan. Pdf, 23.4 kB.

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i din fastighet. Alla abonnenter debiteras mot en preliminär förbrukning, baserad på föregående årsförbrukning- men läs gärna av din vattenmätare ofta, för att få en så korrekt faktura som möjligt.

Alla abonnenter debiteras mot en preliminär förbrukning, som räknas på föregående årsförbrukning. Du som fastighetsägare läser av mätarställningen och rapporterar den till oss minst en gång per år, men gärna oftare. Att betala fakturor för preliminär förbrukning är inte bra över en längre tid. Då kan nästa avläsning bli en kostsam överraskning.

Du kan registrera din mätarställning på Mina sidor Länk till annan webbplats. eller kontakta Kundcenter på telefon 0155-388 40 så hjälper vi dig. Genom att läsa av din mätarställning regelbundet vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning.

Blankett för årsavläsning skickas ut under våren, enbart till de kunder som inte själva under året registrerat sin mätarställning via hemsidan eller via kontakt med kundcenter.