Loggan för Oxelösunds kommun

Missfärgat vatten

Ibland kan vattnet se annorlunda ut. Det kan bero på att avlagringar lossnat från ledningarna när vattenhastigheten och strömningsriktningen ändrats, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av. Här hittar du exempel på vad det kan bero på samt vad du ska göra.

Ibland kan det hända att ditt vatten har ett annorlunda utseende än vad du är van vid. I de flesta fall är det ofarligt att dricka missfärgat vatten. För små barn och känsliga personer följ Livsmedelsverkets rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Vanliga orsaker och åtgärder:

Vattnet är gult eller brunt
Det beror på att rost av olika orsaker kan följa med vattnet från ledningarna. En anledning kan till exempel vara att ett ledningsarbete utförts i närheten. Rost är inte skadligt för hälsan, men ser inte trevligt ut och bör åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart igen. Det är inte farligt att dricka gult/brunt vatten.

Vattnet är vitt/gråvitt
Vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när det tappas upp. Efter någon minut försvinner bubblorna. Detta är helt ofarligt.

Vattnet är svart
Det beror på mangan, ett naturligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält och se om det försvinner.

Vattnet är grönt
Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta skall synas. Fjärrvärmevatten har inte drickskvalitet och ska inte drickas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Vid missfärgning
Om vattnet är missfärgat bör du undvika att tvätta vittvätt.