Loggan för Oxelösunds kommun

Sammanträdesdagar 2022 Oxelö Energis styrelse

10 mars kl 13.15 styrelsemöte beslut ÅR, samt bolagsstämma Ägardirektiv

7 april kl 13.15 styrelsemöte samt bolagsstämma Årsredovisning

14 juni kl 9.00 styrelsemöte

15-16 sep strategidagar inklusive styrelsemöte

1 nov kl 13.15 styrelsemöte budget

15 dec kl 13.15 styrelsemöte