Publiceringsdatum:

Ny fjärrvärmetaxa 2022

Omställning till fossilfri hållbar produktion på SSAB påverkar fjärrvärmetaxan för Oxelö Energi.

I hela världen pågår en stor utmaning i energiomställningen till nya fossilfria lösningar som samtidigt ska möta våra ökade energibehov. En omställning som kommer att påverka oss alla men som är nödvändig för att lösa klimatkrisen och skapa en hållbar framtid.

På SSAB Oxelösund pågår ett arbete med att ställa om till en hållbar fossilfri produktion. Därmed kommer masugnarna som idag levererar överskottsvärme till Oxelö Energis fjärrvärmenät, inte längre att finnas kvar. Dagens fjärrvärmeleverans är planerad att fortsätta som längst fram till år 2026. Det gör att vi behöver ha ett annat alternativ för att kunna leverera fjärrvärme i framtiden.


Vi har sett över olika lösningar och kommit fram till att den bästa lösningen är ett samarbete med Vattenfall och producerad värme från Idbäcksverket i Nyköping. Vattenfall använder biobränsle vilket kommer att innebära ökade kostnader och en ny förbindelseledning kräver stora investeringar. I dagsläget ser vi ändå att det är den mest kostnadseffektiva lösningen och Oxelö Energis fjärrvärmetjänst kommer fortsatt att ha en lägre kostnad än en uppvärmning med värmepump.


Totalt bedömer vi att vi behöver höja priset med cirka 40 % i förhållande till dagens prisnivå. Prishöjningarna kommer att fördelas över ett antal år och beräknas hamna i nivå med snittet för fjärrvärmenät i Sverige. Som ett första steg har Oxelö Energis styrelse tagit beslut att höja fjärrvärmepriset med 5 % från och med 1 januari 2022. Höjningen motsvarar cirka 50 kr per månad för en mindre villa på 110 kvm och cirka 90 kr per månad för en större villa på 180 kvm.

Läs mer om de nya taxorna här

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer