Loggan för Oxelösunds kommun

Renovering vattentorn

För att vatten alltid ska finnas tillgängligt, alla tider på dygnet, lagras vattnet i vårt vattentorn. Vattentornet gör också att det är ett jämt tryck av vatten i ledningarna och i din vattenkran. Vi behöver nu säkra framtidens vattenförsörjning genom att renovera vattentornet i Oxelösund. Renoveringen gör att vattentornet kommer att fungera bra i många år framöver.

Hur går arbetet till?

Renoveringen av vattentornet innebär arbeten på alla delar av vattentornet. Arbeten sker både inomhus och utomhus. En del markjobb kommer också att göras.

Vi tar största möjliga hänsyn till dig som bor nära och ber om förståelse ifall arbetena under perioder medför störningar.

Kan det påverka mig som kund?

Det finns en liten risk att vattentrycket blir något lägre eller att vattnet missfärgat en kortare tid. Men renoveringen kommer inte att påverka leveransen av vatten till dig som bor i Oxelösund.

När pågår arbetet?

Arbetet pågår under hösten 2021.