Loggan för Oxelösunds kommun

Information REKO 2020

Med anledning av spridningen av Corona har vi beslutat att ställa in årets fjärrvärmeträff som var planerad till torsdag 3 december.

Här kan du istället läsa en kort lägesrapport om arbetet med att hitta en lösning för en alternativ fjärrvärmeproduktion samt lite kortfattat om övriga aktiviteter som pågår i Oxelö Energi.

Alternativ fjärrvärmeproduktion

Oxelö Energis styrelse kommer att behöva fatta beslut om ny fjärrvärmeproduktion då masugnarna och metallurgin på SSAB kommer att avvecklas. Nedstängningen av masugnarna innebär att den spillvärme från ståltillverkningen som idag används till fjärrvärme försvinner och behöver ersättas.

Vi har en förhoppning om att den nya ljusbågsugnen på SSAB kommer att leverera en viss mängd spillvärme men det kommer inte att motsvara hela vårt behov. Vi behöver därför komplettera genom att antingen köpa fjärrvärme från kraftverket i Nyköping eller att producera egen värme i en biobränslebaserad förbränningsanläggning. Förbränningsanläggningen eller ledningen mellan Oxelösund och Nyköping behöver vara driftklar i slutet av år 2025.

Prisjusteringar inför 2021

En konsekvens av den planerade investeringen av antingen en ledning eller en förbränningsanläggning är att vi successivt behöver höja fjärrvärmepriset. Vi har i år gjort en höjning med 4 %. Vi kommer även nästa år göra en motsvarande höjning och vi behöver hålla den höjningstakten under flera år framöver.

Övrigt som händer på Oxelö Energi

Återvinningscentralen är välbesökt och Benjamins återbruk har blivit ett mycket populärt besöksmål vilket gör att det blir många besökare på området samtidigt. Vi har därför startat ett projekt för att se om vi kan utöka området och samtidigt få till ett bättre flöde för våra besökare.

Ett av våra större projekt i år har varit att ansluta Granliden, ett fritidshusområde i Vivesta, till det kommunala VA-nätet. Samtidigt har vi förstärkt elnätet genom att ersätta luftledningarna med markförlagd kabel och gett de boende möjlighet att ansluta sig till stadsnätet. Ett liknande jobb kommer även att göras i Brasstorp.

Vår satsning med försäljning av solceller har gått bra och hittills har vi sålt 32 anläggningar. Totalt finns det nu 71 solcellsanläggningar i Oxelösund och det motsvarar en elproduktion som försörjer cirka 450 bostäder med hushållsel.

I dag är 75 % av Oxelösundarna anslutna till stadsnätet. Är du en av dem som ännu inte har anslutit din fastighet till stadsnätet så passa på nu och beställ din anslutning innan 31 december. Efter nyår höjer vi priset med 3 500 kr.

Med vänlig hälsning

Per Koman Alm

VD Oxelö Energi AB