Information REKO 2020

Med anledning av spridningen av Corona har vi beslutat att ställa in årets fjärrvärmeträff som var planerad till torsdag 3 december.

Här kan du istället läsa en kort lägesrapport om arbetet med att hitta en lösning för en alternativ fjärrvärmeproduktion samt lite kortfattat om övriga aktiviteter som pågår i Oxelö Energi.

Alternativ fjärrvärmeproduktion

Oxelö Energis styrelse kommer att behöva fatta beslut om ny fjärrvärmeproduktion då masugnarna och metallurgin på SSAB kommer att avvecklas. Nedstängningen av masugnarna innebär att den spillvärme från ståltillverkningen som idag används till fjärrvärme försvinner och behöver ersättas.

Vi har en förhoppning om att den nya ljusbågsugnen på SSAB kommer att leverera en viss mängd spillvärme men det kommer inte att motsvara hela vårt behov. Vi behöver därför komplettera genom att antingen köpa fjärrvärme från kraftverket i Nyköping eller att producera egen värme i en biobränslebaserad förbränningsanläggning. Förbränningsanläggningen eller ledningen mellan Oxelösund och Nyköping behöver vara driftklar i slutet av år 2025.

Prisjusteringar inför 2021

En konsekvens av den planerade investeringen av antingen en ledning eller en förbränningsanläggning är att vi successivt behöver höja fjärrvärmepriset. Vi har i år gjort en höjning med 4 %. Vi kommer även nästa år göra en motsvarande höjning och vi behöver hålla den höjningstakten under flera år framöver.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer