Priser och avgifter elnät 2023

Låg och högspänningspriser 2023, belopp inklusive moms

Skriv tabellbeskrivning här

Huvudsäkring

Elnät
lägenhet 16 A

Elnät

16 A

Elnät
20 A

Elnät
25 A


Fast nätavgift, kr/år


1 206,25

2 918,75

5 406,25

6 793,75


Rörlig nätavgift öre/kWh

16,19

16,19

16,19

16,19Låg och högspänningspriser 2023, belopp inklusive moms

Skriv tabellbeskrivning här

Huvudsäkring

Elnät
35 A

Elnät

50 A

Elnät
63 AFast nätavgift, kr/år


8 925,00

11 462,50

16 662,50Rörlig nätavgift öre/kWh

16,19

16,19

16,19
I priset på elnät ingår

 • Drift- och underhållskostnad för nätet
 • Överföring av elenergin
 • Mätning och fakturering
 • Elsäkerhetsavgift - avgift till myndighet
 • Nätövervakningsavgift - avgift till myndighet
 • Elberedskapsavgift- avgift till myndighet

Myndighetsavgifterna är totalt 68,31 kr / år för lågspänningsleverans.

Energiskatten tillkommer utöver ovanstående priser och debiteras av Oxelö Energi. Energiskatten är en myndighetsavgift och beslutas av Riksdagen.


Effektariffer för låg- och högspänning, verksamheter

Effekttariff för låg- och högspänning, belopp inklusive moms

Skriv tabellbeskrivning här


Lågspänning

Högspänning

Fast nätavgift, kr/år


7 250,00

10 493,75

Månadseffektavgift kr/kW/mån april till oktober

26,13

20,00

Högbelastningsavgift kr/kW/mån november till mars

85,38

75,00

Energiavgift, öre/kWh146

16,19

12,50


Effekttariff tillämpas om du har en huvudsäkring på 80 A eller högre.

I nätavgiften ingår

 • Drift- och underhållskostnad för nätet
 • Överföring av elenergin
 • Mätning och fakturering
 • Elsäkerhetsavgift - avgift till myndighet
 • Nätövervakningsavgift - avgift till myndighet
 • Elberedskapsavgift- avgift till myndighet

Myndighetsavgifterna är totalt 68,31 kr / år för lågspänningsleverans och för högspänningsleverans
3 904 kr/ år.

Effektavgift (kr/kW,mån) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften är olika under året, du betalar en så kallad högbelastningsavgift för november till mars och en månadseffektavgift för april till oktober.

Energiskatten tillkommer utöver ovanstående priser och debiteras av Oxelö Energi. Energiskatten är en myndighetsavgift och beslutas av Riksdagen.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer